Juridische Informatie

Algemene Voorwaarden

Het is goed om vooraf na te gaan aan welke regels, rechten en plichten je gebonden bent bij het aangaan van een overeenkomst. Onze dienstverlening is transparant, zonder gekkigheden.
Lees Meer!

Privacybeleid

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We gaan dan ook zorgvuldig met je gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we je gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen en nooit informatie over jou verstrekken aan derden mits anders vermeld.
Lees Meer!

Cookiebeleid

Wij maken gebruik van cookies om deze website te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres. We willen jouw privacy waarborgen en tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten verbeteren.
Lees Meer!

Diclaimer

Let Op! Beleggen brengt risico’s met zich mee, je kunt uw inleg verliezen!

Alle informatie op deze website wordt verstrekt “zoals deze is” en is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. We streven ernaar om de informatie up-to-date en nauwkeurig te houden, maar we bieden geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die op de website worden verstrekt. Het vertrouwen dat je stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Elk gebruik van de informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan je specifieke vereisten.

We behouden ons het recht voor om deze disclaimer te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Door deze website te blijven gebruiken, stem je in met de voorwaarden van deze disclaimer.

Laatste Wijziging: 04.02.2024