Privacybeleid

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als u klant of gebruiker bent van onze webshop. Ook vertellen we waarom en hoelang we u gegevens bewaren en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van deze. Ook vermelden we hier informatie over de partijen waar we mee samenwerken en ons beleid m.b.t. de beveiliging van deze gegevens.

Artikel 1 – Juridische gronden voor het gebruik van uw gegevens

Wij hebben gegevens nodig vanwege contractuele afspraken tussen u en MERVAN, zoals de aankoop van een product of uw recht op garantie, dit is het geval bij:

 1. Bestellen
 2. Bezorging
 3. Retour en/of Reparaties

Ook kunnen we uw gegevens gebruiken bij “gerechtvaardigd belang” Hierbij houden we altijd uw privacy in het oog. Dit geldt voor:

 1. Reviews (Zoals Kiyoh, TrustPilot en Google reviews)
 2. Bezoek aan MERVAN
 3. Uw account
 4. Nieuwsbrief en/of E-mail
 5. Social Media
 6. We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden.


Artikel 2 – Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

MERVAN is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. MERVAN stelt vast welke gegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang.

Artikel 3 – Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Uw gegevens worden alleen gedeeld met andere partijen als dat echt nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Het betreft dan de volgende partijen: Logistieke partners (bijvoorbeeld PostNL), betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die reviews verzamelen. De partijen die van ons toegang verkrijgen tot uw gegevens mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens MERVAN.
In verdachte situaties zijn wij verplicht om uw gegevens te delen met overheidsinstanties. Wij verkopen nooit uw gegevens aan derden!

Artikel 4 – Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op in beveiligde databases waarbij we strenge beveiligingsmaatregelen hanteren. Vrijwel alle gegevens worden binnen de Europese unie opgeslagen.

Artikel 5 – Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

We bewaren uw gegevens nooit langer dan noodzakelijk is, daarna worden alle gegevens van u verwijderd. In de praktijk houdt dat het volgende in:

 1. Inactieve klantenaccounts worden na 7 jaar verwijderd.
 2. Factuur en betaalgegevens dienen we van de Belastingdienst 7 jaar te bewaren. Daarna worden de gegevens anoniem gemaakt. U dient dus zelf uw facturen goed te bewaren.
 3. Klachten worden 5 jaar bewaard.
 4. Camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bij een politieonderzoek bijvoorbeeld)

Artikel 6 – Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MERVAN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via onze contact pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij in een reactie aan u een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 7 – Heeft u vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u altijd contact met ons opnemen, dit kan via onze contact pagina.

Laatste wijziging 04.02.2024